สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง
" มุ่งมั่นพัฒนา ให้ประชามีความสุขที่ยั่งยืน "
เลขที่ 666 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าซาง  อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
หมายเลขโทรศัพท์ : 053 - 521007