เทศบาลตำบลป่าซาง

666 หมู่ 1 ถนนลำพูน - ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

หมายเลขโทรศัพท์ 053-521007 , โทรสาร 053-522331